Důležitá oznámení

09. 09. 2020 - Praktický návod pro ošetření dětí po 1.9.2020

1/ Režim ordinace-viz doporučení pro PLDD z 24.5.2O2O

 

2/ Doporučeno je telefonické objednání všech pacientů. Důvodem je zejména v současné epidemiologické situaci zajištění bezpečného prostředí pro pacienty, jejich doprovod a zdravotnický personál. Prioritou je zajištění dostupné zdravotní péče.

 

3/ Indikace k provádění testů na COV!D-19 se řídí platnými algoritmy MZ ČR.

 

4/ Do kolektivu jsou přijímány pouze děti zdravé, nejevící příznaky akutního onemocnění.

 

l. dítě akutně nemocné

 

A/ Onemocnění dítěte doma: zákonný zástupce v případě potřeby telefonicky kontaktuje PLDD, PLDD rozhodne o léčebném postupu, domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. PLDD rozhodne o kontrole zdravotního stavu a v případě potřeby vystaví Rozhodnutí o Potřebě ošetřování. V případě podezření na CoVlD-].9 se řídí platným algoritmem vydaným MZ ČR.

 

B/ onemocnění dítěte ve škole: učitel kontaktuje zákonného zástupce, předá dítě a poučí jej, že v případě potřeby je vhodné telefonicky kontaktovat registrujícího PLDD, který rozhodne o dalším postupu. Domácí léčba trvá zpravidla 10 dnů, pokud lékař nerozhodne jinak. žáka omlouvá zákonný zástupce, ev. doloží školskému zařízení čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti (obdoba bezinfekčnosti na letní tábor).

 

ll. dítě s chronickým onemocněním (projevujícím se přetrvávajícími příznaky obdobnými COVID-19 , které jsou projevem chronického onemocnění)

 

V případě potřeby, kdy není škole známo, že dítě je chronicky nemocné (např. z částečného či úplného osvobození z TV nebo z posudku o zdravotní způsobilosti účasti na zotavovací akci) vydá PLDD jednorázově potvrzení o zdravotním stavu dítěte (viz příloha - vzor Potvrzení). Potvrzení vystavuje PLDD na žádost zákonného zástupce v zákonné lhůtě, předává pouze zákonnému zástupci. Potvrzení není služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění, hradí žadatel.


Poznámka:

Milí rodiče, prosím, nenechávejte potvrzení posudků zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích (tábory, školy v přírodě, plavání apod.) na poslední chvíli ! Je to zdravotní posudek s platností 2 roky, který muže vydávat pouze registrující lékař vašeho dítěte, tudíž jej nedostanete od zástupu.

MUDr. Jana Pacovská s.r.o. - idatabaze.cz Praktičtí lékaři pro děti a dorost - idatabaze.cz